ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» με Α.Φ.Μ: 094116856 και ΓΕΜΗ 350101000 (εφεξής η «Διοργανώτρια εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή, σε συνεργασία με την εταιρεία «OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OGILVYONE» ή «Διαφημιστική») (από κοινού η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική καλούμενες ως «Εταιρείες»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του microsite www.nistikesapostoles.gr, την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» (εφεξής το Πρόγραμμα) με δώρο εκατόν πενήντα (150) επιτραπέζια παιχνίδια (εφεξής «Δώρο Επιτραπέζιο παιχνίδι») και δέκα (10) δωροεπιταγές Public αξίας 100 ευρώ η κάθε μία (100€), (εφεξής το «Δώρο Δωροεπιταγή Public»).
Κάθε Συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή στην κλήρωση, ανεξάρτητα με το πόσες φορές θα παίξει το παιχνίδι και ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική συσκευή μέσα από την οποία θα επισκεφθεί τον ιστότοπο www.nistikesapostoles.gr (υπολογιστής/ ταμπλέτα/ κινητό τηλέφωνο). Στις 09/01/2019 στις 12:00 στα γραφεία της Διαφημιστικής, Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής, ή και της συμβολαιογράφου, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική Κλήρωση για την ανάδειξη εκατόν εξήντα (160) νικητών. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με μία συμμετοχή έκαστος. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή του στη ιστοσελίδα της στο www.nistikesapostoles.gr . Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

3] Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι των εταιρειών FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA και OGILVYONEWORLDWIDE, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοί τους.

4] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την Πέμπτη 13/12/2018 με την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στη σελίδα του ΝΟΥΝΟΥ στο Facebook https://www.facebook.com/NOYNOY.gr μέχρι και τη Δευτέρα 07/01/2019 στις 11:00.

5] Ο συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με τον εξής τρόπο.
Ο χρήστης καλείται να επισκεφθεί το microsite www.nistikesapostoles.gr/login. Εκεί καλείται να κάνει login είτε με το Facebook είτε με το Google mail του, αφού πρώτα αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής της ενέργειας. H FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA και η OGILVYONE σε καμία από τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις login δεν συλλέγει κανενός είδους προσωπικό δεδομένο και δεν δύναται με κανέναν τρόπο να ταυτοποιήσει τον χρήστη ο οποίος εγγράφεται. Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσει με τους όρους συμμετοχής της ενέργειας, δε μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή. Μόλις συμφωνήσει με τους όρους συμμετοχής, καλείται να παίξει την 8η αποστολή «μεΓάλα τοστάκια στη χιονόμπαλα». Ο χρήστης ξεκινάει να ακούει την ιστορία μυστηρίου πατώντας το κουμπί «Λύσε το μυστήριο».
Μόλις ο χρήστης ακούσει την ηχητική ιστορία και καταλήξει στον ένοχο, τον υποβάλει πατώντας «Αποστολή ενόχου». O χρήστης έχει 3 προσπάθειες για να βρει τον σωστό ένοχο. Αν δεν τον βρει, καλείται να παίξει από την αρχή την ιστορία. Ο κάθε χρήστης αρκεί να βρει μία φορά σωστά τον ένοχο, να τον υποβάλει, και τότε θα του εμφανιστεί η φόρμα συμμετοχής, όπου θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία Όνομα, Επώνυμο, Email, Διεύθυνση, Αριθμό Κατοικίας, Πόλη, T.K & Τηλέφωνο. Προηγουμένως όμως θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί τόσο τους Όρους Διαγωνισμού όσο και τη Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  επιλέγοντας τα σχετικά κουτάκια που θα του εμφανιστούν ως pop-up. Στη συνέχεια, καλείται  να πατήσει «Υποβολή» ώστε να καταχωρηθεί η συμμετοχή του. Ο χρήστης μπορεί να έχει μόνο μία συμμετοχή στην κλήρωση, ανεξάρτητα με το πόσες φορές θα παίξει την ιστορία. Τα στοιχεία που θα συμπληρώσει ο χρήστης στη φόρμα συμμετοχής θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της διαφημιστικής εταιρίας μαζί του και με το πέρας του διαγωνισμού, θα διαγραφούν εντός δύο μηνών.

6] Για το «Δώρο Επιτραπέζιο παιχνίδι» & «Δώρο Δωροεπιταγές Public»

Ο χρήστης λαμβάνοντας μέρος με έγκυρη συμμετοχή στο Πρόγραμμα με τον τρόπο που περιεγράφηκε στην παραπάνω ενότητα, θα λαμβάνει μία συμμετοχή κατά τη διάρκεια της ενέργειας. Στο τέλος αυτής, θα διεξαχθεί κλήρωση και θα ανακηρυχθούν δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν το «Δώρο Δωροεπιταγή Public» και εκατόν πενήντα (150) νικητές που θα κερδίσουν «Δώρο Επιτραπέζιο παιχνίδι». Η ανακήρυξη των νικητών των δώρων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής  κλήρωσης που θα λάβει χώρα στις 09/01/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με οικεία λίστα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος στα γραφεία της OGILVYONE παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας ή/και συμβολαιογράφου. Τα ονόματα των νικητών των Δώρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ενέργειας (http://www.nistikesapostoles.gr) τη 15/01/2019. Οι νικητές των Δώρων «Δωροεπιταγές Public» θα ειδοποιηθούν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την στιγμή της κλήρωσης, στο E-mail που θα έχουν συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής και θα κληθούν να απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, για να επιβεβαιώσουν για τα αναλυτικά στοιχεία αποστολής των δώρων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής δώρου (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.)). Εάν ο νικητής δεν απαντήσει στο μήνυμα του Διοργανωτή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επ' αυτού και η διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία ή/και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας απόδοσης δώρου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διαδικασία αυτής  τροποποιώντας τους παρόντες όρους και δημοσιεύοντάς τους στην ιστοσελίδα της ενέργειας (http://www.nistikesapostoles.gr).
Οι νικητές του «Δώρου Επιτραπέζιο παιχνίδι» θα λάβουν ταχυδρομικά, με ACS, το δώρο τους μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των νικητών στο site, χωρίς άλλη επικοινωνία.
Τα Δώρα του Προγράμματος καθορίζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, είναι συγκεκριμένα, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλ­λάσ­σον­ται με χρήματα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» και OGILVYONE ή τρίτων η «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος, με τους τρόπους συμμετοχής όπως έχουν περιγραφεί στην παράγραφο 5, που είναι εντός του πλαισίου του Προγράμματος και δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), δεν προβάλλουν εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή.

8] Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

9] Οποιοσδήποτε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής. (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους συμμετοχής. (δ) εάν δεν παρουσιάσει  την ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή του Δώρου. Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

10] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Συμμετοχής του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα (http://www.nistikesapostles.gr/terms). Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

11] Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Ε ταιριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο, καθώς και τον αριθμό αυτού με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

12] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Εταιρειών.

13] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» και OGILVYONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, η «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» και η OGILVYONE δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook ή του Google Mail και της ιστοσελίδας (https://www.nistikesapostoles.gr) καθώς και την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και τους όρους ιδιωτικότητας και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» και της OGILVYONE. Περαιτέρω, η «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» και η OGILVYONE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα του www.nistikesapostoles.gr με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

14] Η «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» και η OGILVYONE δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» και της OGILVYONE παύει να υφίσταται. Η «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» και η OGILVYONE δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

15] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

16] Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενου internet και social media) και ιδίως μέσω του επίσημου site της www.nistikesapostoles.gr και της σελίδας της (http://www.facebook.com/nounou.gr). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών των «Δωροεπιταγών και των επιτραπέζιων παιχνιδιών» στην ιστοσελίδα της www.nistikesapostoles.gr και να τα δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Τα στοιχεία αυτά θα κρατηθούν για αρχειακούς λόγους έως και δύο μήνες, μετά το πέρας των οποίων θα διαγραφούν τόσο από την ιστοσελίδα όσο και από τα αρχεία της Διοργανώτριας.

17] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε  Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και του  Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος, είτε μέσω των Ε ταιριών, Διοργανώτριας & Διαφημιστικής, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους.  Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων που παρέχονται από αυτούς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  (Όνομα, Επώνυμο, E-mail, Διεύθυνση, Πόλη, Αριθμό Κατοικίας και Τηλέφωνο) θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται εντός δύο μηνών από την λήξη του προγράμματος. Υπεύθυνος επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου τυγχάνει η Διοργανώτρια Εταιρεία. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από την Διαφημιστική.  Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι  η συλλογή συμμετοχών στο Πρόγραμμα της Διοργανώτριας, η ανάδειξη νικητών και παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συναινούν στην παράδοση της βάσης δεδομένων του Προγράμματος, και ως εκ τούτου στη διαβίβαση των περιεχόμενων σε αυτή προσωπικών δεδομένων, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία προς την Διαφημιστική για παρακολούθηση του Προγράμματος και αντίστροφα. Οι Συμμετέχοντες διατηρούν α) το δικαίωμα ενημέρωσής σχετικά με τις κατηγορίες των προσωπικών τους δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτής, αλλά και τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, β) το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το οποίο λαμβάνουν πληροφόρηση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και  την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα γ) το δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με το οποίο έχουν δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν, ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, δ) το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το οποίο η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και το δικαίωμα φορητότητας  των προσωπικών του δεδομένων σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία και ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων δύναται να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα του κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια Εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή

18] Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής καθώς και την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και τους όρους ιδιωτικότητας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.nistikesapostoles.gr και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

19] Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Αθηνά-Ιωάννα Καρανάσιου, Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων συμμετοχής του παρόντος

Πρέπει να γυρίσεις τη συσκευή σου κάθετα.